Słownik pojęć introligatorskich

Słownik pojęć introligatorskich

Posted Leave a commentPosted in Introligatorstwo, Poligrafia

Bindowanie – łączenie arkuszy papieru okrągłym grzbietem plastikowym lub metalowym. Wykonywane jest za pomocą bindownicy Bindownica – maszyna wykrawająca otwory w papierze i zaciskająca grzbiety do bindowania. Big, bigi – wgłębienie w papierze wykonane w miejscu składania arkusza. Bigowanie – jest to zabieg introligatorski polegający na wykonaniu wgłębienia w formie rowka, za pomocą maszyny (bigówki) […]

Jaworznicki Przegląd Gospodarczy logo

Jaworznicki Przegląd Gospodarczy

Posted Leave a commentPosted in Skład i łamanie, Blog, Poligrafia, DTP

Gazeta już się nie ukazuję, treści tu umieszczone należy traktować jako nieaktualne. Gazeta była wydawana w formie czasopisma, ukazywała się co miesiąc. Poruszała treści związane z gospodarką naszego miasta i nie tylko. Adresowana była dla przedsiębiorców oraz osób interesujących się gospodarczym aspektem naszego miasta i okolic. Jaworznicki Przegląd Gospodarczy Chciałbym przedstawić nową, cyklicznie wydawaną gazetę […]