Teksty zaproszeń

Tekst #1

Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna
Imię i Nazwisko Panny Młodej
chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony
Imię i Nazwisko Pana Młodego
powiedział sobie: "Chcę takiej Żony!"

Chodził, przytulał, kwiatki kupował, kochał namiętnie, w rękę całował. Dziewczyna dłużną nie zostawała, miłość do chłopca odwzajemniała. Jak zwyczaj każe się zaręczyli, ślub i wesele w mig ustalili.

Teraz przed Bogiem ślubować będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!
A ceremonia miejsce mieć będzie
w kościele p.w. Św. ............ przy ul. .................... w ................

dnia 1 stycznia 2000 roku o godzinie 12:00
By blasku dodać uroczystości, pragniemy widzieć wśród naszych gości!

Sz.P. .............

A tuż po ślubie już jako ................
w ............... w Płocku podejmiemy Was – Gości

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie!

Tekst #2

Imię i Nazwisko Panny Młodej
oraz
Imię i Nazwisko Pana Młodego

mają zaszczyt
Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy
do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.

Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego
w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej
ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia 1 stycznia 2000 roku o godzinie 12.00
w Kościele ................ w ................. .

Po uroczystości zaślubin zapraszamy
Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do ................
przy ulicy ................... w ................. .

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #3

Teatr Umyślnie Straconej Wolności
ma zaszczyt zaprosić

Sz.P. ..................................................

na przedstawienie pod tytułem
"A potem żyli długo i szczęśliwie"
Adaptacja sztuki przez życie napisanej w 3 Aktach.

PREMIERA
(data ślubu)

Panna Młoda: …….
Pan Młody: ………

w pozostałych rolach udział biorą:
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie

AKT I "Dla Duszy"
Ślub Kościelny dnia………., godzina ……….
w kościele ………….. w …………

AKT II "Dla Ciała"
Przyjęcie weselne w……….
przy ulicy …….. w ………

AKT III "Noc Poślubna"
Bez udziału widowni.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #4

Wszem i wobec i każdemu z osobna
wiadomym się czyni
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,
ślubować sobie będą
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

Na uroczystość Zaślubin zapraszają
Rodzice i Narzeczeni

Sz. P. ...........................................

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
1 stycznia 2000 roku,
gdy dzwony wybiją godzinę 12:00
w kościele św................. w ...............

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #5

W najpiękniejszym dniu swego życia 22 sieprnia 2015 roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę 15:00,
w Kościele św. ............. w ...........
rozpoczną wspólną drogę życia

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ..........................

Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się
w Restauracji ............ w ...........

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #6

Ku radości przyjaciół,
za pozwoleniem najbliższych,
rozpoczynają wspólna drogę życia
i ślubują sobie miłość wierność
i uczciwość przed obliczem Boga.

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

dnia 22 stycznia 2015 roku o godzinie 15:00
w Kościele ................ w ................. .

Na tą uroczystość zapraszają W.P.

Rodzice i Narzeczeni

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #7

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin, która odbędzie się
…………… o godzinie ….....w Kościele………. w……………….
Po uroczystości Zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w Restauracji ………..w ……….

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #8

Imię i Nazwisko Panny Młodej
oraz
Imię i Nazwisko Pana Młodego

za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić
Mości Dobrodziejom tę oto nowinę oznajmić,
iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.

A stanie się to 1 stycznia Anno Domini 2000
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w Kościele ............ w ...............,
gdy zegary godzinę 12:00 wskażą.
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają Rodzice i Narzeczeni.
Dom weselny: ............, ulica ..............

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #9

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

serdecznie zawiadamiają,
że dnia …….. o godz. ………..
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas
Mszy Świętej w Kościele ……….. w ………..
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz.P. ..................................................

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do ………….
przy ul. ……… w ……...

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #10

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ..................................................

na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa,
które odbędzie się dnia ……………… o godzinie ………..
w Kościele …………. przy ul. …………….. w ………….
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie
weselne do …………. przy ul. ………… w …………...

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #11

Pełna szczerych chęci i ochoty

Imię i Nazwisko Panny Młodej

oraz Bogu ducha winien

Imię i Nazwisko Pana Młodego

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
dnia ……….. o godzinie …………..
w Kościele ……………. przy ul. …………. w ………...

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin serdecznie zapraszamy na przyjęcie
weselne do ………… przy ul. ………… w …………….

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #12

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

serdecznie zapraszają

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się ………… o godzinie ……………
w Kościele ………… przy ………… w …………
Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji ………… w …………

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #13

"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego."

Dlatego też z wielką radością zapraszamy
na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia 25 września 2013 roku o godzinie 15.00
w Kościele św. ............ w ............. przy ul. .............

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #14

Pragnąc podzielić się radosną nowiną
zawiadamiamy, że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy serdecznie

Sz.P. ..................................................

na uroczystość Zaślubin
która odbędzie się ……………. o godzinie ……….
w Kościele …………przy ul.……………. w …………….

Po uroczystości zaślubin zapraszamy na przyjęcie weselne,
które odbędzie się w restauracji …………. w …………...

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………….
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #15

Gdy na kartce kalendarza ukaże się data (data ślubu)
a wskazówki zegara ku godzinie ……..
chylić się będą, natenczas

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

miłość małżeńską ślubować sobie będą
w Kościele …………… przy ul…………….. w …………..
Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ..................................................

Rodzice i Narzeczeni
Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz. P.
na przyjęciu weselnym w restauracji ………… w …………..

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #16

Pobieramy się !
Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

Uroczystość odbędzie się
w sobotę, 8 maja 2010 roku o godzinie 18.00
w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Zagórnej 5.

Z radością zapraszamy.
Narzeczeni wraz z Rodzicami

Po ślubie, o godzinie 19.30, serdecznie zapraszamy na kolację
do restauracji "Czar" w Hotelu Amanda, przy ulicy Kwiatowej 26/30.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst #17

Imiona i Nazwiska Państwa Młodych

Już wkrótce powiemy sobie "TAK"
13 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00
w podniosłej atmosferze staniemy przed ołtarzem
Kościele św. ........ w ........
i wypowiemy tekst przysięgi małżeńskiej.

Wszystkich Przyjaciół, którzy chcieliby dzielić z nami
radość tej niezwykłej chwili serdecznie zapraszamy
Będzie to jeden z najważniejszych dni w naszym życiu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych

Tekst własny

Jeżeli chcą Państwo dodać własny indywidualny tekst, proszę umieścić go w formularzu kontaktowym – w treści wiadomości.

Polecamy dodanie do własnego tekstu adnotacji:

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………..
nr telefonów Państwa Młodych